Aklınızdaki projeleri değerlendirmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

KAGIR RESTORASYON

Yığma taştan yapılmış bina olarak kısaca tanımlanabilen kagir yapılar

 • Kagir Restorasyon

   

            Yığma taştan yapılmış bina olarak kısaca tanımlanabilen kagir yapılar, bazı kaynaklarda ise kagir olma durumunun yapıyı değil inşaat biçimini belirttiği dolayısıyla kagir yapıların yığma olma mecburiyeti olmayan yapılar olarak tanılmanır.

          Diğer kaynaklarda yer alan bilgilere göre kagir yapılar; dış duvarları beton, taş, tuğla ve madeni levhalardan olup, taban ve tavanları ahşap, çatısı, kiremit, ardavuz, eternit veya madeni levhalar gibi yanmaz maddeler ile örtülü bulunan binalardır.

           Genel bir tanımlama ile kagir yapılar; tuğla, beton vb gibi organik olmayan malzemeyle inşa edilmiş her türlü yapıya denir.

   Kagir yapı ilkel insanın az bulunan doğal mağaralar yerine, taş yığınlarından yapay barınaklar yapmaya çabalamasıyla ortaya çıktı.

          Kagir yapım malzemelerinin seçimini her zaman çevredeki jeolojik oluşumlar ve ko­şullar belirler. örneğin eski mısır tapmak­tan nil boyundaki kireçtaşı, kum taşı, su- mermeri, granit, bazalt ve porfir ocaklann- dan çıkartılan malzemeyle yapılmıştır. bir başka eski uygarlık merkezi olan mezopo­tamya’da ise taş ocaklarının bulunmamasına karşılık zengin kil kaynakları vardı. bunun sonucu olarak asur ve pers imparatorlukla- nnda kagir yapılar kerpiçle yapılmış ve bazısının cepheleri fırında pişirilmiş sırlı tuğlalarla kaplanmıştı.