Aklınızdaki projeleri değerlendirmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

AHŞAP KÖŞK RESTORASYON

Ahşap Eski eserler bizim kültür sürekliliğimizi ve hafıza birikimimizi oluştururlar.

 • Ahşap köşk restorasyon

   
              Ahşap Eski eserler bizim kültür sürekliliğimizi ve hafıza birikimimizi oluştururlar.
  Hafızamız yoksa geleceğimizde yok demektir. O bakımdan eski eserlerin kaybolmaması için koruma ve onarımları çok önemlidir.
  Eski eser niteliğini kazanmış anıtsal ve sivil mimarî örneklerini form ve malzeme özelliklerini ve otantikliğini kaybetmeden korumak, kayıpları en aza indirmek ve koruma duyarlılığını geliştirmek gerekmektedir. 
  Restorasyon bu amaçla yapılan ve yapılması gereken onarım ve restorasyon işlemidir.
  Koruma ve  restorasyon sahalarında kullanılan ahşap malzeme ile bu malzemelerin işlenmesi, temelden çatıya kadar bütün yapı elemanlarının elde ediliş aşamasından, yapıda kullanılışına, kullanılan yapı malzemelerinin korunması, temizliği, onarımı ve sağlamlaştırılarak ömrünün uzatabilmesi konularında ortak bilim dili ve disiplini içinde bilgi toplamak, birleştirmek, bunlara uygun uygulama yapmak ve bu bilinci geniş kitlelerle paylaşmak gerektiğine inanıyoruz. Bu konularda çalışan uzmanların çalışmalarını, gösterilen her türlü gayreti takdir ediyor ve destekliyoruz.